Zorg op professionele & verantwoorde wijze

Sinds 2003 is het beroep Huidtherapeut opgenomen in de Wet BIG artikel 34. Dit betekent dat de titel Huidtherapeut wettelijk beschermd is en dat een Huidtherapeut moet voldoen aan kwaliteitseisen wat betreft beroepsuitoefening, opleiding en ervaring. De 4-jarige HBO opleiding tot huidtherapeut kan worden gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of de Haagse Hogeschool.

De huidtherapeut verleent op professioneel verantwoorde wijze zorg en baseert het professioneel handelen op de beschikbare wetenschappelijke kennis.

Loes Lammertink

Eigenaar / Huidtherapeut

Anouk Sok

Huidtherapeut

Carmen Blokhuis

Huidtherapeut

Marieke Lammertink

Office Manager