Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Door de AVG krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen bij de verwerking van uw gegevens. Uw privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Uw privacy is belangrijk voor ons. Op onderstaande pagina’s vindt u onze algemene privacyverklaring en een privacystatement m.b.t. onze website.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Huidkliniek Twente kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidkliniek Twente, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Huidkliniek Twente kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw BSN nummer
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw medische gegevens

WAAROM HUIDKLINIEK TWENTE DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Huidkliniek Twente verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Huidkliniek Twente uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

HOE LANG HUIDKLINIEK TWENTE GEGEVENS BEWAART

Huidkliniek Twente bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

Huidkliniek Twente verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Huidkliniek Twente worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van uw bezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Huidkliniek Twente gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS                                                                            

Huidkliniek Twente maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Huidkliniek Twente bij Google zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Huidkliniek Twente te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Huidkliniek Twente heeft hier geen invloed op. Huidkliniek Twente heeft Google geen toestemming gegeven om via Huidkliniek Twente verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SALONIZED

Huidkliniek Twente werkt met Salonized, een digitaal patiëntendossier speciaal voor huidtherapeuten. In dit programma worden uw persoons- en medische gegevens opgeslagen en bijgewerkt. Als verwerker van grote hoeveelheden persoonsgegevens verbeteren zij continu hun informatiebeveiliging.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN                                

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huidkliniektwente.nl. Huidkliniek Twente zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN      

Huidkliniek Twente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huidkliniek Twente verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Huidkliniek Twente op via info@huidkliniektwente.nl.